Consultancy

De ondersteuning op tactisch en strategisch niveau kan gerealiseerd worden door onze specialisten. Zij hebben gemiddeld meer dan 15 jaar ervaring in de branche en weten wat er speelt in de dynamische automotive branche. Door zich te verplaatsen in uw problematiek en specifieke bedrijfscultuur vinden zij altijd de juiste oplossing voor uw vraagstukken en wordt uw opdracht van advies tot implementatie afgerond.

Verificatie & Validatie leasecontracten

Sinds lange tijd maakt u gebruik van het contract bij uw leasemaatschappij(en). Heeft uw leverancier aan haar contractverplichtingen voldaan?

ADVIES - Op basis van de gemaakte afspraken controleren onze consultants calculaties en afrekeningen. De basis voor het uitvoeren van deze controle ligt bij de mantelovereenkomst en prijsafspraken. Op basis van een representatieve steekproef worden deze afspraken gecontroleerd.

IMPLEMENTATIE - De resultaten worden met u besproken en worden voorgelegd aan uw leveranciers. Waar nodig worden afwijkingen in overleg gecorrigeerd.

Fleet & Proces Scan

ADVIES - Wat zijn de doelstellingen van uw organisatie op het gebied van kostenontwikkeling, werknemerstevredenheid en het verlagen van uw CO² footprint? Onze consultants maken binnen de scope van het wagenpark  een inventarisatie van uw huidige situatie in relatie tot uw ‘gemeenschappelijke’ doelstellingen en maken een heldere vertaalslag naar concrete oplossingen. Dit doen wij met de Fleet & Proces Scan.

IMPLEMENTATIE - Uiteraard kunnen onze consultants ook ondersteunen in de implementatie van de voorgestelde oplossingen.
Denk aan ondersteuning bij:

  • Het schrijven en implementeren van uw autoregeling
  • Het uitvoeren of begeleiden van inkoopstrategieën
  • Het inrichten van de administratieve beheerorganisatie

Inkoop & leveranciersselectie

ADVIES - Hoe heeft u de samenwerking met uw leveranciers ingericht en op welke wijze heeft u de dienstverlening en tarieven geborgd? Onze consultants inventariseren en beoordelen uw huidige contracten, inkoopstrategie en dienstverlening. Op basis van een benchmark geven wij u inzicht in de mogelijkheden die u kunt realiseren met het tenderen van bijvoorbeeld:

  • Leasemaatschappij
  • Merkenbeleid
  • Verzekeringen
  • Verzekeringen
  • Rental

IMPLEMENTATIE - Leasing is een complex financieel product met een gevarieerde dienstverlening. Daarom is belangrijk dat de resultaten van uw onderhandelingen duidelijk worden vastgelegd. Onze consultants kennen de regels die komen kijken bij een Europese aanbesteding, voeren onderhandelingen en leggen deze vast in een Price & Service Level Agreement. Zo ontstaan er geen misverstanden in de toekomst. Ook kunnen wij als materiedeskundige aansluiten in uw projectteam en u voorzien van de juiste kennis en kunde om een aanbesteding uit te voeren.

Operationeel & Administratief beheermodel

ADVIES - Hoeveel medewerkers zijn er momenteel betrokken bij het operationeel beheer van uw wagenpark? Op welke wijze heeft u inzicht in de resultaten en uw risico's? Onze consultants inventariseren en beoordelen de processen & vastlegging binnen uw organisatie. Zij maken voor u inzichtelijk welk deel van de werkzaamheden u bijvoorbeeld kunt uitbesteden aan derden en welke u zelf blijft doen. Hierdoor krijgt u meer grip op uw leverancier, berijders , risico's en kosten.

IMPLEMENTATIE - Op basis van uw keuzes ondersteunen onze consultants u bij de inrichting van een nieuwe beheerorganisatie. U kiest wat u zelf wilt blijven doen en wat u wilt uitbesteden aan bijvoorbeeld de leasemaatschappij. Wij helpen u bij de juiste keuze van leverancier, beheersysteem en richten rapportages zo in dat deze aansluiten bij uw financiële en payroll administratie.